Intervju s vjeroučiteljem Ivanom Jakšinićem

 

Demir: Moje ime je Demir Litanj, a ovo je Matija Damić. Danas ćemo, za naš školski list Crv, razgovarati s našim učiteljem iz vjeronauka. Molim vas da se predstavite.
Učitelj Ivan: Moje je ime Ivan, ja sam vjeroučitelj ovdje u OŠ Fran Krsto Frankopan u Brodu na Kupi.
Demir: Koliko imate godina?
Učitelj: Imam 38 godina.
Demir: Koje ste sve škole završili i gdje?
Učitelj : Završio sam OŠ Viktora Cara Emina u mjestu koje se zove Lovran. Zatim sam završio Tehničku školu za strojarstvo i brodogradnju u Rijeci i nakon toga teološki fakultet u Rijeci.
Demir: Kako ste odabrali svoje zanimanje?
Učitelj: Kad sam upisivao fakultet nisam znao da ću raditi kao vjeroučitelj u školi. Po završetku fakulteta sam se odlučio za to.
Demir: Kako se zove fakultet koji ste završili?
Učitelj: Zove se Katolički Bogoslovni Fakultet, odnosno Teologija u Rijeci.
Demir: Koliko ste godina studirali?
Učitelj: Studirao sam puno godina. Upisao sam fakultet 1999.godine, zatim sam pohađao prve tri godine, pa sam 2004. godine prekinuo studij na par godina. Nakon toga sam išao služiti civilnu vojsku, zaposlio sam se, radio, a zatim se vratio na studij i završio ga 2010. godine. Tako da, ako sve zbrojimo, studirao sam punih 10 godina. S prekidom od par godina.
Matija: Jeste li nakon fakulteta odmah dobili posao?
Učitelj: Nakon fakulteta sam radio… počeo sam raditi sa 16 godina, a prvi posao mi je bio naplata parkinga u ACI marini. Radio sam i kao banjol. Taj se posao svodio na to da metem plažu, slažem ležaljke i suncobrane za goste hotela. Nakon toga sam radio kao sobarica u hotelu, pa sam naučio dobro spremati krevete; u kuhinji sam prao suđe; konobario sam, u hotelu sam radio dvokratno doručke i večere. To je sve bilo kroz par godina, svaku sezonu drugi posao. Nakon toga sam radio na recepciji hotela i poslije toga sam radio i noćni rad na recepciji te kao čuvar hotela. Budući da su moji imali restoran, s njima sam radio kao kuhar… Preko studentskog servisa sam radio jako puno poslova, uglavnom fizičkih- prenošenje namještaja, selidbe ljudi, pomoć prilikom pražnjenja tavana ili podruma, akcije čišćenja površina u krugu tvornica. Radio sam i u T-com-u kao tehničar za smetnje. Zatim građevinske radove u dvije firme, prodavač u Getrou, u voćarni…
Matija: Koliko dugo radite u ovoj školi?
Učitelj: Osam godina.
Matija: Kakav je vaš odnos s učenicima? Slušaju li vas ili ne?
Učitelj: Pa to biste trebali pitati moje učenike, jesu li zadovoljni, ali ja sam zadovoljan sa svojim učenicima.
Matija: Biste li voljeli radili nešto drugo ili u nekoj drugoj školi?
Učitelj: Pa radio sam u više škola na zamjenama, u prve dvije godine, nakon završetka fakulteta. To su bile kratke zamjene, negdje od tjedan dana, negdje od mjesec dana, zamjena za porodiljni dopust i sl. Iz mog dosadašnjeg iskustva, ovo je najljepša škola u kojoj sam do sada radio.
Matija: Što biste za kraj poručili učenicima i čitateljima našeg lista?
Učitelj: Moj studij je trajao deset godina i mislio sam da ću odustati. Zapravo želim reći da se ne smije odustati. Ako imaju neki cilj, trebaju biti uporni u ostvarivanju toga cilja.

Povezani članci