Impresum

Adresa uredništva:

Internetski školski časopis CRV
Kralja Tomislava 12a
51301 Brod na Kupi
tel: 051/837-172
e-mail: ured@os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr

Odgovorna ispred Škole: Ana Mihelčić Šamec, dipl.uč.
Odgovorna urednica: Ana Derenčinović Shala, prof
Glavna urednica: Rebeka Rupar, 8. razred
Lektorica: Ana Derenčinović Shala, prof.
Mentori/ice: učitelji RN i PN, stručni suradnici, ravnateljica
Tehnička podrška: Sanja Milovac, knjižničarka

 

Novinari:
Paola Merkaš, 5. razred
Mateo Damić. 4. razred
Suzana Litanj, 6. razred
David Šokčević, 6. razred
Matija Damić, 7. razred
Rebeka Rupar, 8. razred
Davorin Litanj, 8. razred
Marin Obajdin, 8. razred

Fotografi:
Suzana Litanj, 6. razred
David Šokčević, 6. razred
Davorin Litanj, 8. razred
Valentin Ivanišević, 8. razred

Učitelji RN i PN, stručni suradnici, ravnateljica

Suradnici (učitelji, stručni suradnici i ravnateljica):
Ana Mihelčić Šamec, dipl.uč.
Tihana Kruljac, prof.
Maja Jakovac, prof.
Marija Tonković, uč.
Jelena Glad, uč.
Ivana Ožanić Janeš, mag. paed.
Veronika Crnić Zagoršćak, mag. paed.
Željka Podnar, uč.
Daria Luketić, prof.
Valentina Tomac, prof.
Ingrid Šimičić, prof. pedagogije
Sanja Milovac, mag.bibl. i mag.nov.
Dalibor Fak, prof.
Davor Tkalac, prof.
Igor Brčić, prof.
Neven Lakoš, prof.