Edukativna slikovnica Zabavnoga kluba

U okviru projekta Jabuka kraljica voća, učenici koji pohađaju Zabavni klub zajedno sa svojom učiteljicom Engleskoga jezika Veronikom Crnić Zagoršćak izradili su edukativnu slikovnicu naslovljenu A very smart counting apple.

Ovom slikovnicom željeli smo povezati učenje engleskoga jezika s temom projekta – jabuka.

Slikovnica je zamišljena kao pomoć pri učenju brojeva na engleskome jeziku, a ujedno na svakoj stranici postoji jedna „pametna jabuka“ u kojoj se nalaze različite informacije o tom voću.
Učenici su se pri izradi slikovnice podijelili u tri grupe. Prva grupa je tražila odgovore na ranije postavljena pitanja, druga je izrezivala stabla jabuke i same jabuke, a treća je grupa bila zadužena za sastavljanje slikovnice.

Zadatak je ostvaren u radionicama Zabavnoga kluba u rujnu i listopadu 2014. u vremenu od četiri školska sata.

Slikovnicu možete pogledati – Ovdje.

Povezani članci